Atık Yönetimi

İşletme içinde atık yönetim sisteminin kurulması, atık toplama ünitelerinin ve atık alanlarının işletilmesi konularında verilen hizmetin dışında, ilgili konuda eğitim almış atık yönetimi personeli ve operatörlerimizle yönetim sürecine katkı sağlamaktayız.