Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi Hizmetimiz ile; yasal zorunlulukların ötesinde işletmelerde verimlilik esasına dayalı, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomik koşulları sağlayabilmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışıyoruz. Ancak bu şekilde etkin ve verimli bir çevre yönetimi gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.