Hibe ve Yatırım

 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu – İPARD Destekleri
 • Yer Tespiti ve Yapı Ruhsatının alınması,
 • Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Çizimlerinin Yapılması,
 • Fiyatlandırma ve Metrajlandırma
 • Keşif Özetleri ve Mahal Çizelgesinin Oluşturulması, Makine-Ekipmanların Tespiti
 • Teknik Şartnamelerin ve Potansiyel Yüklenici ve Tedarikçilerin Tespiti için Teklife Çıkılması
 • İş Planı ve Belgelerin Tanzimi
 • İş Planının, TKDK Sistemine Girilmesi
 • Proje Dosyasının Teslimi, Onayın Alınması
 • Yatırım Aşamasında İnşaatın Proje Esaslarına Göre Yapılması
 • Makine Ekipmanlarının Alınması, Montajı ve Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi
 • Ödeme Takep Paketlerinin Tanzimi ve Hibenin Alınması
 • İşletme Aşamasına Geçiş