Mühendislik ve Projelendirme

Şirketimiz, hızla gelişen endüstri ile endüstriyel atıklar ve evsel atıkların çevreye verdiği zararların azaltılması amacıyla, değişik debi ve kirlilikteki atıksulara kalıcı çözümler için yüksek verimli kompakt paket ünite dizayn, imalatı konularında çalışmaktadır.

İşletme ihtiyacı olmadan otomatik olarak çalışan, sorunsuz, yatırım ve işletme maliyeti düşük, taşınabilir az yer ihtiyacı olan sistem projelendirmeleri yapılmaktadır. Ayrıca kullanılacak kaynaklara uygun proses seçimleri ile içmesuyu temini ve proses suyu ihtiyaçları konusunda anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

  • Su Arıtma Projelendirme (İçme, Kullanma, Proses Suyu vb.)
  • Atıksu Arıtma Projelendirme (Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı)
  • Temiz Arıtım Teknolojileri (Geri Kazanım, Temiz Enerji)
  • İleri Arıtım Teknolojileri (Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ters Ozmos: RO, Elektrodeiyonizasyon:EDİ, Membran Teknolojileri: MBR)