Müşavirlik ve Kontrolörlük

Fizibilite ve proje çalışmalarından sonra sahada gerçekleştirilecek yapım çalışmaları aşamasında firmamız yapım kontrollük, süpervizörlük ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda;

1. Şartnameler Hazırlanması: Şartnameler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kriterleri ve istekleri, İller Bankası, TSE, ISO, EN, ANSI, Belediyelerin şartnameleri ve diğer uluslararası kabul görmüş standartlara göre hazırlanmakta olup tüm malzeme, yapım ve idari hususlara cevap verecek şekilde düzenlenir.

2. Proje Müşavirliği:
Avan Proje Kontrolü: Avan proje kontrolleri; ÇED yönetmeliği (ÇED raporu mevcut ise), zemin etüt raporları ışığında Teknik Şartname / Lisans Yönetmelikleri doğrultusunda hız, çap, basınç kaybı gibi temel değerler hidrolik analizlerle kontrol edilecektir. Bölgeye ait paftalar sayısal ortama aktarıldıktan sonra bilgisayar ortamında uluslararası kullanımlı yazılım programıyla basınç, hız, parametreleri değerlendirilmekte ve projeyle (boru çapları, vanalar) beraber yatırım malzeme dökümü belirli bir toleransla (%5) kontrol edilecektir. Detay Proje Kontrolü: Proje Müşavirliğinde Çevre Projelerinde deneyimli olan kadromuz ile firmalar tarafından hazırlanan sokak bazında 1/500 ve 1/1000 ölçekli Tatbikat Projeleri tarafımızca hassasiyetle incelenirken baz alınan inceleme kriterlerinin debi, kirlilik ve arıtılabilirlik tayini gelmektedir.

3. Malzeme Seçimi ve Kontrolü:
Malzeme seçimi ve kontrolü aşamasında öncelik, malzeme seçiminin gerek ulusal gerekse uluslararası kalite normlarına göre hazırlanmış ve onaylı teknik şartnamelerdeki kriterlere uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Malzeme kontrolü safhasında gerekiyorsa üretilen ürünlerle ilgili üretim sırasında incelemelerde bulunup üretim teknik şartnameler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediği denetlenir. Denetleme esnasında üzerinde durulacak ana husus tedarikçi tarafından sunulan sertifikanın uygunluğunun kontrolü olacaktır. Bunlarla ilgili raporlar işverene aktarılır. Ayrıca işveren’in depo sorumlularına “Girdi Kontrolü” eğitimi verilerek ve üretimde kontrol edilen ürünlerin sevkiyatı denetlenir.

4. Özel Uygulamalar:
Standart yapım faaliyetleri ve uygulamaların dışında kalabilecek özel durumlar için Organize Çevre Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek gerek malzeme seçimleri ve gerekse uygulama esasları için şartname ve prosedürler yazılarak teknik alt yapı oluşturmaktadır.

5. Yapım Kontrolü:
Yapım Kontrolü esnasında Organize Çevre; Çevre Mevzuatı kriterleri baz alınarak hazırlanmış tablolara göre gerekli saha kontrolleri yapılır.